09011182324 شروع گفتگو
عضویت ورود پروفایل خروج
آکادمی نور ایران

دوره ها

بوت کمپ تابستانی نورپردازی نما

مدرس دکتر ارمغان احمدی
مدرس مهندس کیمیا عسگری
مدرس مهندس مسعود مهرشاد
مدرس مهندس کیوان اسماعیلی

مخاطبان دوره

علاقمندان به نورپردازی نما

سرفصل های دوره

مطابق سرفصل هر چهار دوره شامل دوره مبانی نورپردازی (آنلاین) دوره دایالوکس (آنلاین-پروژه محور) دوره پرزانته (آفلاین- پروژه محور) دوره تخصصی نورپردازی نما(آنلاین- پروژه محور) دوره ها با مبانی شروع شده و در اواسط مبانی دایالوکس شروع میشود و زمانی که مبانی تمام شده و دایالوکس در میانه راه است دوره تخصصی نما شروع خواهد شد. زمانی که دوره نما وارد پروژه شود دایالوکس تمام شده است.

توضیحات دوره

اگر زمان و انگیزه لازم برای برداشتن یک قدم بزرگ را در 5 ماه دارید این بوت کمپ مناسب شما است. ساعت برگزاری مبانی پنجشنبه ها و جمعه ها 10-12 دایالوکس یکشنبه ها 18-20 دوره تخصصی نورپردازی نما جمعه ها می باشد

تاریخ شروع 1403/04/21
اقساط 6
150,000,000ریال 150,000,000ریال اعضای ویژه
150,000,000ریال 150,000,000ریال اعضای ویژه

مشخصات دوره

  • پروژه دارد
  • آزمون دارد
  • پیش نیاز دارد
  • مدت زمان 70 ساعت
  • جلسات آنلاین 32
  • مدرک دارد
  • روز برگزاری یکشنبه و پنجشنبه و جمعه
  • ساعات برگزاری 18:00-20:00

پیش نیازندارد

مدرکمدرک دوره دایالوکس به صورت بین المللی از دایال آلمان صادر میگردد و مدرک دوره های مبانی، پرزانته و نورپردازی نما به صورت بین المللی در همکاری آکادمی نور ایران و آکادمی بین الملل نور در هلند به زبان انگلیسی صادر خواهد شد.

اقساطاقساط از تیرماه تا آذرقابل پرداخت هستند